Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

Türkiye'nin Bitki Örtüsü Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ
Orta kuşakta yer alan ülkemiz ağaç, ağaççık, ot, yosun gibi çeşitli cinslerde 12.000'in üzerinde bitki türünü bünyesinde barındırır. Dolayısıyla orman, çalı ve otlardan oluşan bitki örtüsü yönünden fakir, ancak bitki türü bakımından oldukça zengin bir ülkedir.

Hatta jeolojik çağlardan kalma günümüz iklim koşullarının eseri olmayan kalıntı (relikt) bitkiler, bugün de ülkemizde yaşama ortamı bulabilmektedirler. Örneğin soğuk iklimlerin bitkileri yüksek dağlarımızın kuzeye bakan yamaçlarında yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bunun yanında sıcak iklimlerin bitkileri ise, güneye bakan yamaçların alçak kuytu alanlarında ve vadi içlerinde yetişebilmektedir. Bu kalıntı bitkiler, ülkemizdeki bitkilerin üçte birini oluşturur. Benzer sayılarda, yine dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, ancak ülkemiz iklim koşullarında yetişebilen endemik bitkiler de bulunur. Bunların yanında, bitki örtüsündeki tahribatın artması ve yerine yenilerinin dikelememesi nedeniyle, doğal olarak ormanlık olan ülkemizde İç Anadolu ve Trakya, bozkır hâline dönüşmüştür. Bu otsu formasyonların görüldüğü bozkırlara antro-pojenik bozkır denir. Ülkemizde bu kadar çeşitli bitki topluluğunun bulunmasının nedenlerinden biri de Akdeniz Bölgesi'nde subtropikal, Karadeniz Bölgesi'nde okyanusal, iç bölgelerimizde karasal iklim koşullarının varlığındandır. Bu iklim bölgelerinde ayrı özellikteki orman, maki, bozkır, Alpin çayırlar gibi bitki toplulukları bulunur.

Ülkemizde iklim, toprak, yeryüzü şekilleri ve insan ayrı bitki topluluklarının gelişmesine etki eden etmenlerdir. İklim, bitkilerin ülkemizde çeşitlenmesini sağlamıştır. Özellikle iklim elemanlarından sıcaklık, nem ve yağışın azlığı ya da fazlalığı bitki örtüsünün gür veya seyrek olmasına neden olmuştur. Toprak, diğer alanlarda olduğu gibi, ülkemizdeki bitkilerin de besin kaynağını oluşturur-. Yeryüzü şekilleri, ülkemiz bitki topluluklarının değişik olmasına neden olan bir diğer etmendir.

Bundan dolayı, bitki örtüsünün yetişmesinde yükseklik ve bakı özelliklen önemli etkiler oluşturur. Bakı, bir alanın güneşe göre durumunu belirler. Bu nedenle güneye bakan yamaçlar bol güneş alırken, kuzeye bakan yamaçlar daha az güneş alır. Bakı durumu, Doğu Karadeniz Dağları'nda net olarak gözlemlenir. Bu dağların kuzeye bakan yamaçlarında gür ormanlar bulunurken, güneye bakan yamaçlarında orman azalır ve seyrekleşir, daha çok kurakçıl bitkiler yetişir. Ülkemizde bitki örtüsü üzerinde hem olumlu hem olumsuz olarak insan etmeni de yer alır. İnsanın aşırı hayvan otlatması çayırları bozkıra dönüştürebilir. Bunun yanında, ormanlarda aşırı ağaç kesilmesi, tarla açma, yangınlarla orman tahribatı söz konusu olmaktadır.


Türkiye'nin Bitki Örtüsü Resimleri

 • 5
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 5
  Türkiye Bitki Örtüsü Haritası 3 yıl önce

  Türkiye Bitki Örtüsü Haritası

Türkiye'nin Bitki Örtüsü Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Türkiyenin bitki örtüsü sunusu slaytı (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÖRTÜSÜstyle.visibility

  2. Sayfa
  Türkiye, barındırdığı bitki türleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bitki örtüsü denildiği zaman, bir yerde doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluklar akla gelir.Orman, bozkır, çayır, maki gibi. Bitkiler yetişebilmek için besin maddesi, su ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu özellikler bakımından yeryüzündeki ortam şartları, büyük farklılıklar gösterir.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  Bitki örtüsünün gelişmesine etki eden faktörler şunlardır:-    İklim-    Toprak özellikleri-    Yerşekilleristyle.visibility

  4. Sayfa
  Bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. Çünkü bitkilerin yetişmesinde sıcaklık önemli rol oynar. Sıcak ve nemli yerlerde yetişen bitki örtüsü gür ve zengin türlere sahiptir. Ancak kurak ve soğuk yerlerde yetişen bitki türleri az sayıdadır. Böyle yerlerde yetişen bitkiler seyrek ve cılızdır.Her bitkinin yetişebilmesi için belirli ölçüde sıcaklığa ihtiyaç vardır.1-)İKLİMstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  Toprakların suyu tutma özellikleri, kalınlıkları, içlerindeki mineralleri birbirinden farklıdır. 2-)Toprak Özellikleri Değişik oranda besin maddelerine sahiptirler. Bunlardan dolayı her bitki türü ancak kendisi için uygun olan toprak üzerinde yetişebilir. Bazı bitkiler geçirimli toprakları severken bazıları bol humuslu toprakları sever.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Bitki örtüsünün yetişmesinde yükseklik ve bakı özellikleri de etkili olmaktadır.Yükselti arttıkça sıcaklık azalmakta, belli bir yükseltiden sonra yağış miktarı da düşmektedir. Bu yüzden bir dağ yamacı boyunca farklı özellikte olan ormanlar kuşaklar halinde yükselir.3-)Yerşekilleristyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  6- Türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.Bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.Bitki örtüsünün Özellikleri :1- Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2- Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşmamasını sağlar.3- Bitkilerden ilaç yapılır.4- Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5- Bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (Orman ,Çalı, ot gibi)style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  Ülkemizdeki başlıca bitki topluluklarını orman, maki, bozkır ve yüksek dağ çayırları olarak gruplandırılır.style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  9. Sayfa
  Ormanlarımızı genel olarak ağaçların yaprak cinslerine göre, geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bazı alanlarda iğne yapraklı ormanlar ile geniş yapraklı ormanların bir arada bulunduğu karışık ormanlarda görülür. Ülkemizdeki ormanların önemli bir kısmı, kıyı bölgelerimizin denize bakan yamaçlarında toplanmıştır. Kıyı bölgelerimizdeki ormanlar gür, buna karşılık iç bölgelerin ormanları seyrektir.1-)ORMANstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  10. Sayfa


  11. Sayfa


  12. Sayfa
  2-)MAKİAkdeniz ikliminde yetişen kızılçam ve meşe ormanları tahrip edildikten sonra buralardaki orman altı örtüsü gelişerek makiyi oluşturmuştur. Makileri oluşturan başlıca bitki toplulukları: Sandal, kocayemiş, defne, mersin, zeytin, keçiboynuzu, sakız, menengiç, zakkum, erguvan ve teşbih ağacıdır. Genellikle 1-2 metre boyunda olan bu ağaççıkların dağılışı iklim özelliklerine göre çeşitlilik gösterir.Maki, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülen sert yapraklı, kuraklığa dayanaklı, her mevsim yeşil, bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  13. Sayfa
  Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü bulunur. Bu bitki örtüsü ve kapladığı alanlara bozkır (step) adı verilir.3-)BOZKIR Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde en yaygın bitki örtüsüdür. Yapılan araştırmalar, İç Anadolu’da ve Ergene havzasında önceleri ormanların daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak yüzyıllar boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek azalmıştır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  14. Sayfa
  Ülkemizde yüksek dağ çayırları, yaylacılık ve hayvancılık faaliyetleri açısından önem taşır. Uzun ve gür otlarla kaplı bu alanlarda özellikle büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır.4-)YÜKSEK DAĞ ÇAYIRLARIYüksek dağlarda ormanların üst sınırından daha yukarıdaki kesimlerde sıcaklığın düşük olmasından dolayı, dağ çayırları (Alpin çayırları) yer alır. Kuzey Anadolu dağları ve Toroslarda 2000 m’den daha yüksek alanlarda yer alan dağ çayırları Doğu Anadolu’nun yüksek dağları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarında yaygındır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_y

  15. Sayfa


  16. Sayfa
  CEVAPstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibility

  17. Sayfa
  CEVAPstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibility

  18. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilityppt_yppt_yppt_xppt_hppt_wppt_wstyle.rotationstyle.visibility

  19. Sayfa
  FURKANAKAR10-A1204KAYNAKhttp://egitimedair.nethttp://www.bilgiustam.comstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Türkiye bitki örtüsü sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Türkiye’nin Bitki ZenginliğiHazırlayan: Hakan ULUTAŞstyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  AVRUPA: 12 000TÜRTÜRKİYE: 12 000+TÜRAvrupa:10.523.000 km2 Türkiye: 814.000 km2style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Türkiye, Bitki türleri bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir!Avrupa kıtasında: 12 000 bitki türü olmasına rağmen, Türkiye’de: 12 000 den fazla bitki türü bulunmaktadır.

  4. Sayfa
  BİLGİ NOTU:Türkiye, Endemik ve Relikt ( Kalıntı ) bitki türleri bakımından çok zengin bir ülkedir.ENDEMİK BİTKİ : Dünyanın sadece belli bir kesiminde yetişen, başka bir kesiminde yetişemeyen bitki. ( Yerli bitki ) RELİKT ( Kalıntı ) BİTKİ: Önceki jeolojik zamanlarda yetişen ve günümüzdeki iklim şartlarında yetişmesi mümkün olmayan bitkiler.

  5. Sayfa
  TÜRKİYE’DEBİTKİ TÜRLERİNİN FAZLA OLMASININ NEDENLERİ:I. Çok farklı iklimlerin görülmesi.II. Yer şekillerinin çok engebeli olması.III. Çok farklı toprak türlerinin görülmesi.IV. 4. Jeolojik zamandaki buzullaşmalardan Avrupa kıtası kadar etkilenmemiş olması.V. Farklı Flora Bölgelerinin kesişme alanında olması.

  6. Sayfa
  FLORA BÖLGELERİAkdeniz Florasıİran-Turan FlorasıAvrupa-Sibirya Florasıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  BİTKİ FORMASYONLARIAĞAÇ FORMASYONU:Yağış, Sıcaklık ve Toprak şartlarının elverişli olduğu her yerde ağaç yetişir.Ağaçlardan oluşan bitki topluluğuna da Orman denir.EKVATORAL YAĞMUR ORMANLARIMUSON ORMANLARIORTA KUŞAK KARIŞIK ORMANLARI(Ülkemizde görülür.)4. TAYGA ORMANLARIÇALI FORMASYONU:Ormanların tahribi sonucunda oluşan kısa boylu ağaçcıkların oluşturduğu bitki topluluğudur.MAKİGARİGPSÖDOMAKİHepsi Ülkemizde görülürler.OT FORMASYONU:İklim, Toprak ve Yerşekilleri şartlarının ağaç yetişmesine elverişli olmadığı yerlerde, yağışlı dönemlerde büyüyen otlardan oluşan bitki topluluğudur.SAVAN STEP ( BOZKIR )ÇAYIRTUNDRAYalnızca bozkır ve çayır ülkemizde görülür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN BAŞLICA BİTKİ TOPLULUKLARI1. ORMANLAR:

  9. Sayfa
  style.visibility

  10. Sayfa
  ORMAN: Ağaçların oluşturduğu bitki örtüsüdür.YAPRAK ÖZELLİKLERİNE GÖRE ORMANLARI. İĞNE YAPRAKLIORMANLARII. GENİŞ YAPRAKLIORMANLARIII. KARIŞIK YAPRAKLIORMANLARKızılçamKaraçamSarıçamGöknar SedirLadin vb.MeşeKayınGürgenIhlamurKestaneKavak vb.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  11. Sayfa
  Ülkemizin yaklaşık % 28’i ormanlarla kaplı olup, bu ormanların büyük bölümü kıyı bölgelerimizdedir.

  12. Sayfa
  Türkiye Orman HaritasıKıyı Bölgeler: % 79İç Bölgeler: % 21style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  BAŞLICA AĞAÇ TÜRLERİstyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  KAYIN (Fagus) FISTIKÇAMI Pinus pinea L. Daha çok kuzey bölgelerimizde doğal yayılış göstermekle birlikte kayın ağacı güneydeki Nur Dağların'da da yayılış gösterir. Saf yada göknar, ladin, çam ve meşelerle karışık geniş ormanlar kurar. 40 m. boya ulaşabilen kayınların düzgün ve silindirik gövdeleri vardır. Yapraklarının sonbahardaki kırmızı rengi çok etkileyicidir. Yağlı meyveleri doğada yaban hayvanları için önemli bir besin kaynağıdır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  Kayın ağacıNemli-serin ortam ağacı

  16. Sayfa
  Nemli-serin ortam bitkisi-Karadeniz iklimiKayın yaprağı

  17. Sayfa
  Nemli serin-soğuk iklim ağacı:LadinLADİN

  18. Sayfa
  Ladin yaprağıDoğu Karadeniz dağlarının denize bakan Yamaçları(1500m+)iğne yapraklıSoğuk-nemli-sisli ortam bitkisi

  19. Sayfa
  Mavi Ladin:Nemli-serin sisli ortam style.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  SARIÇAM (Pinus sylvestris )FISTIKÇAMI Pinus pinea L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.     Adını, gövde kabuğunun tilki sarısı renginden alır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  KIZILAĞAÇ-Kuzey anadolu dağlarının nemli kuzey yamaçları-Geniş yapraklı

  22. Sayfa
  Kızılağaç

  23. Sayfa
  Göknar

  24. Sayfa
  Doğu Karadeniz GöknarıKaradeniz Dağları’nda:1000-2000 m

  25. Sayfa
  Toros GöknarıToroslarda:1200-2000 m

  26. Sayfa
  Göknar

  27. Sayfa
  MEŞE (Quercus) FISTIKÇAMI Pinus pinea L. Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. 25m boya ve 2m çapa erişebilen geniş tepeli ağaçlardan, 3-5 m boya sahip çalılara kadar değişen türleri vardır. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  28. Sayfa
  FISTIKÇAMI (Pinus pinea)FISTIKÇAMI Pinus pinea L.Tipik bir Akdeniz ağacı olan fıstıkçamı, özellikle Batı ve Güney Anadolu'da ormanlar kurar. 15-20 m boyundadır. Gençlikte yuvarlak, yaşlılıkta şemsiye gibi tepesiyle diğer çamlardan ilk bakışta ayırt edilebilir. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  29. Sayfa
  KIZILÇAM (Pinus brutia )FISTIKÇAMI Pinus pinea L.Dünyadaki en geniş yayılışı Türkiye'dedir. Esas olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerinde geniş ormanlar kurmakla birlikte, Batı ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde de yayılış gösterir. Deniz seviyesinden 1000-2000 m yüksekliğe kadar ulaşan Kızılçam, ışığı seven hızlı büyüyen bir çam türüdür. 20 m'ye kadar boylanabilir. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  30. Sayfa
  Tüm kıyı bölgelerimizin dağlıkKesimlerinde görülür.Kızılçama göre soğugadaha dayanıklıdır(1000m+) KARAÇAM

  31. Sayfa
  Karaçam Yaprağı

  32. Sayfa
  Yaşlı ARDIÇ(psödomaki)Sedir ve karaçam ormanlarının tahripedildiği yerlerde ortaya çıkan makiler

  33. Sayfa
  Ardıç Yaprağı

  34. Sayfa
  Ormansızbir yurt vatan değildir.style.visibility

  35. Sayfa
  Türkiye’de Ağaç Türlerinin Dağılımıstyle.visibility

  36. Sayfa
  ETKİNLİK: Ülkemizdeki bitki türlerinin yarısı Karadeniz Bölgesi’ndedir. Bu zenginliğin nedenini söyleyiniz?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  37. Sayfa
  BİLGİ NOTU:Ormanlarımızda az da olsa “anıt ağaçlar” bulunmaktadır.Anıt ağaç: Bir ağaç türünün, var olan diğer örneklerine oranla yaş, çap, büyüklük ve görünüm açısından çok daha farklı boyutlarda olanlarına denir.

  38. Sayfa
  KAYNAK:www.orman.karabuk.gov.trstyle.visibility

  39. Sayfa
  28.06.2006 Yazılı Basın Haberi:Türkiye’nin bilinen en yaşlı ağacı Antalya'da: Antalya’da bulunan 25 metre boyunda, 262 santimetre çapındaki Sedir Ağacının, Türkiye’deki bilinen en yaşlı ağaç olduğu bildirildi. Denizden 2200 m yüksekte olan ve Hz. İsa ile aynı yaşta (2007) olan bu ağaç çevrecilerin de ilgisini çekiyor.style.visibility

  40. Sayfa
  2. MAKİ:TANIM: Akdeniz İklimi görülen yerlerde, Kızılçam Ormanlarının tahrip edildiği kıyı kuşağında ortaya çıkan çalı topluluğudur.Genellikle 1-3 m boyunda olan bu çalıların yaprakları kalın, sert, parlak ve tüylüdür. Makilerin yaprakları yıl boyunca yeşil kalır.BAŞLICA MAKİ TÜRLERİ: Zeytin, Mersin, Keçiboynuzu, Zakkum, Erguvan, Defne vb.

  41. Sayfa
  zeytinstyle.visibility

  42. Sayfa
  mersinstyle.visibility

  43. Sayfa
  keçi boynuzustyle.visibility

  44. Sayfa
  zakkumstyle.visibilityppt_xppt_y

  45. Sayfa
  erguvanstyle.visibility

  46. Sayfa
  defnestyle.visibility

  47. Sayfa
  Koca yemiş

  48. Sayfa
  ETKİNLİK:Maki’lerin, 3 ayrı bölgemizde farklı yükseltilere kadar görülmelerinin nedeni sizce ne olabilir? AKDENİZ BÖLGESİEGE BÖLGESİMARMARA BÖLGESİ800 m600 m400 mMAKİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  49. Sayfa
  Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edildiği alanlarda, genellikle diz boyu yüksekliğinde dikenli çalılar görülür.Bu çalılara GARİG adı verilir.LavantaDiken ÇalısıSüpürge ÇalısıYaseminFunda, Başlıca Garik türleridir.

  50. Sayfa
  Lavanta

  51. Sayfa
  Diken çalısı

  52. Sayfa
  Yasemin

  53. Sayfa
  Funda

  54. Sayfa
  3. BOZKIR ( Step ):Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde, İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren Yaz kuraklığından dolayı sararıp – kuruyan ot topluluğudur.Başlıca türleri; Kekik, Yavşan otu, Yumak, Gelincik,Geven, dir.

  55. Sayfa
  Bozkırlar Ülkemizde Çok Geniş Bir Alan Kaplamaktadırstyle.visibility

  56. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  57. Sayfa
  Tarihçiler, 1402’de Timur ile Yıldırım Bayezit’in Çubuk Ovası’nda yaptıkları Ankara Savaşı’nda Timur’un fillerini ormana gizlediği ve savaşın en kritik döneminde bunları ortaya çıkararak savaşta büyük üstünlük sağladığını aktarırlar.Oysa bugün, savaşın yaşandığı yerde çalı dahi bulmak zordur! Ormanlar insanlar tarafından tahrip edilmiş, yöre;ANTROPOJEN STEPalanı haline gelmiştir.NEDEN?style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  58. Sayfa
  4-ÇayırYarı nemli karasal iklimin görüldüğü Erzurum-Kars platosu ile D.Karadeniz’de olduğu gibi yüksek yaylalarda görülen ot topluluklarıdır. Yaz boyu yeşil kalan çayırlar, bozkırlara göre daha uzun boylu ve gür olup büyük baş hayvancılığa elverişli ortamlar meydana getirir.

Türkiye'nin Bitki Örtüsü Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Türkiye'nin Bitki Örtüsü Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
İlgili yazı bulunamadı..
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)